Toimeksiantopalvelupaketti

Toimeksianto laaditaan siten, että valtakirjaan kirjataan asiakkaan valitsemat vaihtoehdot sellaisessa järjestyksessä, jonka asiakas katsoo olevan mieluisin. Itse toimeksiantopaketti sisältää viisi vaihtoehtoa, mutta vaihtoehtoja voidaan kirjata myös enemmän tai vähemmän.

Järjestely toimii siten, että nämä kohteet ovat niin sanotussa suosituimmuusjärjestyksessä, eli käymme ensin katsomassa ensimmäisen kohteen ja otamme yhteyttä toimeksiantajaan eli asiakkaaseen ja kerromme oman arviomme kohteesta. Tarvittaessa otamme kuvia ja lähetämme ne sähköpostitse paikanpäältä toimeksiantajalle, joka sitten tekee päätöksen haluaako hän kyseisen kohteen vai ei. Jos haluaa, teemme kaupat. Jos ei, jatkamme seuraavaan kohteeseen. Jatkamme näin, kunnes kaupat syntyvät tai listatut kohteet loppuvat.

Toimeksiantohinnaston mukainen toimeksiantopalvelupaketti sisältää edellä mainitut viisi kohdetta. Kuudennesta kohteesta lähtien perimme lisämaksua 50 €/kohde. Esimerkiksi jos vasta seitsemäs kohde tyydyttää toimeksiantajaa veloitamme toimeksiantoprovision lisäksi 100 € (kohteet 6 ja 7, 2x50 €).

Listaa voi täydentää myös meidän jo ollessamme matkalla, mutta jo kirjattujen kohteiden järjestystä emme muuta. Eli jos kohteita on listattu seitsemän, ovat myöhemmin lisättävät kohteet järjestyksessä kahdeksan ja niin edelleen. Sen sijaan jo listattujen kohteiden järjestystä voi vielä muuttaa siltä osin kuin emme vielä ole kyseisiä kohteita tarkastaneet.

Kohteita ei lasketa, jos niitä ei voida tarkastaa asiakkaasta johtumattomista syistä, kuten esimerkiksi että auto on jo myyty ennen kuin saavumme paikalle.

Jos asiakas haluaa ottaa yrityksemme tarjoaman lunastusturvan, kaventaa tämä asiakkaan oikeutta päättää kaupasta. Eli jos yrityksemme edustaja toteaa paikan päällä, että jokin kohde on sellainen, että emme voi sitä mahdollisessa lunastustilanteessa lunastaa (esim. huonokuntoinen, heikot jälleenmyyntimahdollisuudet, epäluotettava myyjä), voimme kieltäytyä ostamasta kyseistä kohdetta asiakkaalle. Tällaista kohdetta ei kuitenkaan lasketa toimeksiantosopimuksessa mainitusta suosituimmuuslistasta (eli on asiakkaasta johtumaton syy).

 

Denkku Automobile Oy / Latokarinkatu 3 / FI-20200 TURKU / mobile: +358 50 556 9475